Of: hoe wordt in Leiden bepaald wie voor cultuursubsidie in aanmerking komt?

De gemeenteraad van Leiden heeft besloten dat er een ton uit het Lucas van Leyden Fonds naar PS|theater gaat. Ik las het op de website van ‘Sleutelstad’. Die ton is voor de komende twee jaar bovenop de € 75.000 die ze al jaarlijks krijgen. De nieuwe subsidie van de gemeente Leiden is nodig, omdat de aanvraag van € 200.000 bij het landelijke Fonds Podiumkunsten niet werd gehonoreerd. Hoe wordt het toekennen van subsidies aan kunstenaars in de gemeente Leiden eigenlijk bepaald?

Zelf wist ik helemaal niet dat er geld te verdelen was uit het Lucas van Leyden Fonds, dat een fonds is voor kunst in de openbare ruime. In de gemeenteraad was kritiek geuit op geld dat naar kunstenaars buiten Leiden gaat. De laatste € 250.000 zou naar Leidse kunstenaars moeten gaan, zo werd daar gezegd. Dat had ik een week eerder gelezen.

PS|theater heeft het goed gedaan in Leiden. Ze hebben een trouwe schare toeschouwers die hen al tien jaar volgt. Daar hoor ik ook bij. Het is ze bovendien met lobbyen gelukt om die mensen aan zich te binden. Ze zijn gegroeid van een artistiek leider naar een gezelschap, met een team van makers, regisseurs, communicatiemedewerkers en technici. Ik begrijp goed dat daarvoor geld nodig is.

Het Fonds Podiumkunsten was desalniettemin hard in haar oordeel over PS|Theater. Het Leidsch Dagblad schreef daarover: ‘De voorstellingen missen urgentie en het spel en de regie zijn weinig verfijnd. Ook van de plannen van PS voor de komende jaren raakt het fonds niet overtuigd. Grofweg zegt het fonds: leuk voor bezoekers uit de Leidse regio, maar niet voor een landelijk publiek.’

De gemeenteraad van Leiden bepaalde dat er toch meer geld naar het gezelschap gaat. Daar hebben ze vast hun redenen voor, maar het roept bij mij en veel anderen vragen op. Hoe doen ze dat? Speelt de cultuurmakelaar van het Leidse Cultuurfonds een rol bij toekenning van subsidies door de gemeente? Of gaan daar ambtenaren over? Of de gemeenteraad? Of de wethouder? Lag er een subsidie-aanvraag aan ten grondslag? Waar kon je die indienen? Hoe is er gemeten? Was het Lucas van Leyden Fonds niet voor kunst in de openbare ruimte? Werd er een afweging gemaakt met andere gezelschappen en kunstenaars? Naast dat leuke PS|theater zijn er nog veel meer theatergezelschappen, makers, dansers en kunstenaars in Leiden. Waar is het publieke debat hierover?

Die andere makers hebben ook echt heel hard geld nodig. Ze kunnen er belangrijke kunst mee maken. Die kunstenaars zijn het vergeten te vragen denk ik. Of hun lobby was minder goed, of ze weten de weg niet zo goed. Ze wisten waarschijnlijk niet eens dat er geld beschikbaar was. Er was iets te kiezen voor het Lucas van Leydenfonds en de gemeenteraad, maar dat wisten zij dan weer niet. Of wel? Ik ben gewoon benieuwd hoe dit is gegaan.

PS: Zelf zou ik niet per se een beroep willen doen op geld uit het fonds

Erik Olijerhoek

Erik Olijerhoek

INTERVIEWS, DE BUURT IN

Andere berichten

Anne van den Dool
oktober 31, 2022
Anne van den Dool
september 19, 2022
Anne van den Dool
augustus 10, 2022