Voor velen is de Uitagenda dé bron om te raadplegen bij een cultureel uitstapje in Leiden. Dat een goed werkende Uitagenda die ons brede culturele landschap goed vertegenwoordigt van groot belang is, mag een feit heten. Komend jaar worden de Uitagenda en de onderliggende database vernieuwd en dus is dit de tijd om deze te optimaliseren. Juist nu uitgaan op een laag pitje staat, moeten we zorgen dat de culturele sector straks zo goed mogelijk ondersteund wordt. Op 29 oktober vond daarom een klankbord plaats, met als doel feedback verzamelen op weg naar een betere Uitagenda en een sterkere sector.

Het overleg over de Uitagenda werd in het leven geroepen door Guido Marchena, directeur van Cultuurfonds Leiden, en Martijn Bulthuis, die als directeur van Leiden Marketing uitgever van de Uitagenda is. Verder waren aanwezig:

Gijs Holla (Directeur Centrummanagement)

Sophie Jansen (Communicatie Cultuurfonds Leiden, notulist)

Govert de Kok (Commercieel en Financieel Directeur Bioscopen Leiden)

Kees van Leeuwen (Directeur Theater Ins Blau, namens de Leidse podia)

Judith Maat (Marketing en Communicatie Rijksmuseum van Oudheden)

Christiaan van Minnen (Hoofdredacteur LeidsCement)

Erik Olijerhoek (Sociaal-cultureel ondernemer, maker)

Kris Schiermeier (Directeur Sieboldhuis, voorzitter overleg museumdirecteuren)

Focus op gebruikers

Wat op te maken valt uit de lijst van deelnemers, is dat de nieuwe Uitagenda meer gefocust zal zijn op gebruikers en dat gericht wordt op inhoud die zich niet richt op de volle breedte van de cultuursector. En laat duidelijk zijn: ‘gebruikers’ doelt in deze zin op zowel het publiek als op de instellingen die hun evenementen op de cultuuragenda delen. In de nieuwe module wordt indienen van evenementen mogelijk via een eenvoudig formulier waarover enkel redactie wordt gevoerd wat betreft spelling en het verwijderen van aanstootgevende inhoud. Deze verschuiving in gebruikersgemak betekent een verschuiving van het karakter van de agenda als geheel: van redactioneel magazine naar gebruikersplatform en ‘verzamelplaats’ van Leidse cultuur en aanverwante inhoud.

Het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid gaat hopelijk samen met een verbreding van de inhoud. In de nieuwe agenda komt even goed ruimte voor de grote Leidse cultuurinstellingen als voor initiatieven van kleinschalige makers en voor buurtinitiatieven met bijvoorbeeld een maatschappelijk karakter. Sleutel in dit alles is bereik: de komende tijd moet heel Leiden horen dat de Uitagenda voor initiatieven groot en klein gebruikt mag worden. Dat zal waarschijnlijk gebeuren met een online campagne, maar Cultuurfonds Leiden heeft ook aangeboden de Leidse cultuurcoaches in te zetten en zo beter de verschillende wijken en buurten te bereiken.

Web, papier, app?

Met het uitbreiden van de inhoud komt ook de vorm van de Uitagenda aan bod. Ten eerste: is het van nut om deze op papier te blijven drukken? Dit is kostbaar, de resultaten zijn (in tegenstelling tot online) niet meetbaar, en een maandelijkse gedrukt exemplaar past wellicht niet goed bij de meer fluïde en diverse inhoud die de nieuwe Uitagenda zal hebben. Aan de andere kant mogen we niet onderschatten dat het fijn blijft om iets ‘in je hand te kunnen houden,’ zeker voor bezoekers aan de stad. Martijn Bulthuis bedrukt namens Leiden Marketing dat de inwoner van Leiden en omgeving de belangrijkste doelgroep voor de agenda blijft, al wordt de bezoeker zeker niet vergeten. Een oplossing zou een maandelijks cultuurmagazine, met daarin een QR-code naar de volledige agenda kunnen zijn. Ook dit is kostbaar, maar de redacteuren van LeidsCement zouden kunnen helpen voorzien in artikelen hiervoor.

‘En een app?’ is ook een vraag die regelmatig blijft terugkeren. Een app is een prettige plek om het Leidse cultuuraanbod te verenigen, en uitbreiding met bijvoorbeeld informatie over horeca of parkeren zou de functie van zo’n app vergroten. Echter, een app vraag om een zeer actieve gebruiken, terwijl een goed functionerende webpagina waarschijnlijk een groter, meer ‘passief’ publiek zou bereiken. Momenteel wordt gekeken naar het maken van ‘fluïde content,’ gepersonaliseerd per gebruiker en verspreid per e-mail nieuwsbrief. Zo wordt de gebruiker als het ware zijn of haar eigen redacteur. Vele stemmen aan de digitale tafel benadrukken het belang van het onverwachte in cultuur en pleiten er dan ook voor om hierbij altijd een ‘out of the box’ optie aan te bieden. Op die manier blijft cultuur verrassen, en blijft het mogelijk om het onbekende te verkennen. We zijn niet voor niets de stad van ontdekkingen.

Werk aan de winkel

De nieuwe Leidse Uitagenda wordt breder, toegankelijker en richt zich beter op zowel bezoekers als organisatoren. Het belang van een beter bereik op vooral digitale media, en van een goed functionerend formulier voor indienen kunnen hierin niet overschat worden. De komende tijd blijven de verschillende partijen in gesprek en gaan we aan het werk met één gezamenlijk doel: een goed functionerend ‘verzamelpunt’ creëren voor de bijzonder brede Leidse cultuursector en de sectoren daaromheen. Wordt vervolgd!

Heb jij na het lezen van dit artikel een baanbrekend goed idee voor de nieuwe Uitagenda? Dat willen we horen! Stuur je suggestie door naar info@leidscement.nl en dan zorgen wij dat alle feedback bij de juiste mensen terecht komt.

Sophie Jansen

Sophie Jansen

Andere berichten

Anne van den Dool
oktober 31, 2022
Anne van den Dool
september 19, 2022
Anne van den Dool
augustus 10, 2022