Dat kunst en zorg beide aandacht verdienen, moge duidelijk zijn. Dat kunst een belangrijk onderdeel kan zijn van een zorgproces zeker ook. Maar kunnen kunst en zorg elkaar ook versterken wanneer ze samen een platform delen? Die vraag stond centraal bij een eerste ontmoeting tussen Cultuurfonds Leiden en vertegenwoordigers die zich op het snijvlak van kunst en zorg bevinden. Zo werd een begin gemaakt aan LeidsCement als platform voor kunst en zorg, maar werd vooral gekeken naar de definitie van het speelveld.

Zij waren aanwezig bij deze eerste brainstorm:

Kevin Jolly
Nathalie Lecina
Guido Marchena
Erik Olijerhoek
Resi van der Ploeg
Sophie Jansen (notulist)

Dit is zeker niet de eerste keer dat in Leiden aandacht aan de combinatie van zorg en kunst wordt besteed. Een initiatief als De Kunstverleners is al enkele jaren actief, terwijl Kunst op Recept hard aan de slag is om van start te kunnen gaan. Met deze brainstorm wordt een eerste poging gedaan om bestaande initiatieven in kaart te brengen en om te kijken waar overlap en gemeenschappelijk ambities zijn. Dit op uitnodiging van LeidsCement/Cultuurfonds Leiden, die bij Gemeente Leiden een aanvraag hebben gedaan en hopen te dienen als platform voor dit project.

Waar het zeker niet aan ontbreekt is vraag en aanbod. Zorginstellingen willen cultuuraanbod aantrekken, makers leveren dit graag. Zeker nu er een nieuwe generatie ouderen met een grote interesse in cultuur aankomt. Waar het vooralsnog stokt, is realisatie. Vraag en aanbod moeten beter in kaart gebracht worden, maar er zijn ook lastige technische kwesties. Het omgaan met privégegevens bijvoorbeeld – uiteraard zeer belangrijk in de medische wereld. Landelijk is ook te zien dat financiën een struikelpunt zijn, zeker wanneer het om meerjarige plannen gaat.

Nog een uitdaging: wat is het kader waarbinnen we ons bevinden? Zouden professionals in de zorg bijvoorbeeld ook in aanmerking kunnen komen voor dit kunstaanbod? En hoe zit het met mensen die, mede door gevolg van de coronacrisis, eenzaamheid ondervinden? Of met gezinnen die worstelen met een huis vol mensen en thuisonderwijs? Eigenlijk spreken we niet alleen van kunst en zorg, maar ook over het effect van kunst op welzijn. Deze kadrering moet gemaakt worden, en daarvoor is grote behoefte aan verbinders.

Concreet denken, dat is wat dit plan nodig heeft. Een werktitel die de lading dekt, een afgebakend werkgebied met tegelijkertijd een open mind en goede contacten met alle Leidse buurten en wijken waar behoefte is aan de combinatie van kunst, zorg en welzijn. Alle aanwezigen zijn enthousiast, zien mogelijkheden en willen snel meer concrete stappen zetten. Dit was pas het begin, meer nieuws volgt snel!

Hoe pakken we het combineren van kunst, zorg en welzijn aan? In deze brainstormfase zijn we absoluut op zoek naar goed ideeën en verdere input. Contact opnemen kan via info@leidscement.nl.  

Sophie Jansen

Sophie Jansen

Andere berichten

Anne van den Dool
oktober 31, 2022
Anne van den Dool
september 19, 2022
Anne van den Dool
augustus 10, 2022