Het klinkt nog ver weg, maar 2022 begint over zeven maanden al. Leiden is in dat jaar European City of Science en ook voor de cultuursector heeft dat grote betekenis. Dat kan natuurlijk ook niet anders in de stad van Kunst en Kennis. In februari vond een viertal brainstorms plaats met in totaal meer dan honderd vertegenwoordigers uit de Leidse cultuurwereld: makers, organisatoren, werknemers van de grote instituten, waaronder de universiteit, en alles daar tussenin. Op 4 mei sloten we deze verkennende fase af met een gezamenlijke infosessie. Deze sessie werd georganiseerd door Cultuurfonds Leiden, in samenwerking met de organisatie van Leiden2022. Cultuurfonds Leiden heeft bij de organisatie een adviserende rol, denkt actief mee en legt verbindingen.

Subsidie

Natuurlijk speelt geld een rol. Als sector beleven we, na vele jaren van bezuinigingen en een bijkomende pandemie, een zware tijd. De organisatie van Leiden2022 is zich hiervan zeer bewust en laat duidelijk weten nog geen financiële beloften te kunnen doen. Naarmate het jaar vordert zal meer bekend worden over beschikbare fondsen en het budget voor culturele initiatieven in 2022.

Gelukkig is er ook goed nieuws: Gemeente Leiden heeft een extra budget van €100.000,- beschikbaar gesteld om de cultuursector te steunen na (en tijdens) de coronatijd. Dit budget is ook beschikbaar voor projecten in (aanloop naar) 2022. De eerste aanmeldingsdeadline van 1 mei is verstreken maar vooralsnog is aanvragen nog steeds mogelijk, kijk hier voor meer informatie.

Initiatieven

Van de reeds ingediende projecten wordt tijdens de infosessie een aantal initiatieven gepresenteerd, allen zich bevindend op het snijvlak tussen kunst en kennis. Dirigent Johannes Leertouwer werkt aan een viertal hertalingen van werk van Mahler, fotograaf en filmmaker Jan van IJken verbeeldt op verbluffende wijze microscopisch plankton, Melissa Karlas is namens ROEM een kunstproject met studenten aan het opzetten en Tim Juffermans werkt aan een expositie Leidse drieluiken. Naast deze uitgelichte initiatieven bestaat binnen de groep deelnemers een groot enthousiasme en zijn al meer dan 75 proposities ingediend. 

Niet onterecht klinkt vanuit de groep deelnemers ook kritiek op de weinige concrete beloften. Daarbij rijst de vraag: stel dat er geen geld beschikbaar is voor culturele programmering, wat betekent het dan concreet om onderdeel van Leiden2022 te zijn? Luciën Geelhoed, hoofd programma, benadrukt Leiden2022 als podium. In dit jaar zullen de ogen van heel Europa op Leiden gericht zijn en het is essentieel dat de cultuursector daar ook in schittert. Directeur Meta Knol benadrukt de verbindende rol van de organisatie en dan vooral verbinden tussen kunstenaars en wetenschappers: ‘Echte verbindingen leiden tot echte verbeelding.’

Tijdspad

Als afsluitend moment schets Luciën Geelhoed de procedure van de komende maanden. Hijzelf adviseert Gemeente Leiden bij de verdeling van de vooralsnog beschikbare subsidie, dit in overleg met cultuurmakelaar Guido Marchena. Daarbij wordt scherp gekeken naar de uitgangspunten van Leiden2022, de verbinding tussen Kunst en Kennis en het thema Who Knows: Leiden2022 verbindt mensen die weten aan mensen die willen weten. In november vindt een prelude plaats op Leiden2022, die samenvalt met de Nacht van Ontdekkingen en met de Brave New World-conferentie. Het is de ambitie van de organisatie om tijdens deze prelude alle culturele deelnemers aan het programma te presenteren.

Wethouder Yvonne van Delft, ook bij deze sessie aanwezig, laat weten onder de indruk te zijn van het enthousiasme en van het groeiende aantal aanmeldingen. Ook klinkt uit de groep enthousiasme over het overleg op zichzelf. Hoewel dit vooralsnog de afsluitende sessie was, smaakt het naar meer. Intercollegiaal overleg in de culturele sector leidt tot verbinding en tot samenwerking en het is zeer prettig om van elkaars projecten op de hoogte gebracht te worden. Dat is alvast één prettig aspect aan Leiden2022, laat de rest maar komen!

Sophie Jansen

Sophie Jansen

Andere berichten

Anne van den Dool
oktober 31, 2022
Anne van den Dool
september 19, 2022
Anne van den Dool
augustus 10, 2022