Het jaar waarin Leiden European City of Science is, heeft in de stad van Kunst en Kennis ook voor de culturele sector betekenis. Kunst en kennis zijn niet twee losse pilaren maar zijn met elkaar verweven en vormen zo het DNA van de stad. Cultuurfonds Leiden en Leiden2022 – de organisatie van dit bijzondere jaar – slaan de handen ineen en gaan met de Leidse cultuursector in gesprek over de gelegenheid om kunst, kennis en kunde in 2022 op de kaart te zetten.

Cultuurfonds Leiden organiseerde een viertal brainstorms, elk toegespitst op een ‘bloedgroep’ van de sector: 1. makers en organisatoren van podiumkunsten, 2. mogelijke organisatoren van exposities en bestaande expositieruimtes, 3. culturele instituten, broedplaatsen en organisaties en  4. individuele makers van beeldende kunst. Doel van deze brainstorms, om met cultuurmakelaar Guido Marchena te spreken: ‘Het net ophalen, de mogelijkheden in kaart brengen en mogelijke samenwerkingen in gang zetten.’

Kunst en wetenschap

Meta Knol is directeur van Leiden2022 en natuurlijk voormalig directeur van Museum de Lakenhal. Zij kijkt vooruit naar 2022 als het jaar waarin we de wereld weer mogen openzetten. Het is haar doel om een inclusief jaar te organiseren waaraan iedere Leidenaar kan deelnemen en waarin kunst en wetenschap teruggebracht worden naar de oppervlakte van de stad. Ook duurzaamheid staat op de agenda: uiteraard op het gebied van groene innovatie, maar ook wat betreft projecten die rond Leiden 2022 ontstaan. Het streven is om ideeën tot leven te wekken die ook na 2022 aanwezig blijven in Leiden.

Op het programma

365 dagen lang programma, dat is het quotum dat Luciën Geelhoed zichzelf gesteld heeft. Als intendant, hoofd programma, van Leiden 2022 heeft hij bovendien nog een groter doel voor ogen: met dit jaar het concept European City of Science naar hetzelfde platform tillen als Culturele Hoofdsteden van Europa. Binnen het narratief ‘Who Knows’ wordt geprogrammeerd op nationaal en internationaal niveau, maar is ook vooral aandacht voor wat op regionaal en lokaal niveau mogelijk is. In het ‘Kennis door de Wijken’ gaat Leiden2022 ieder van die 365 dagen een Leidse wijk in en wordt iedere dag op toegankelijk niveau een wetenschappelijk thema behandeld.

Naar aanleiding van deze plannen komen de brainstorms los, vol met ideeën om als culturele sector hieraan bij te dragen. Bij de organisatoren bestaan al plannen voor programmering die goed bij een wetenschapsjaar zou passen, zoals een special rond James Bond, muziektheater met een filosofische insteek en danstheater over duurzaamheid. Guido en Meta benadrukken de vraag om duurzaamheid in de zin van bestendiging. Een wens voor producties en projecten die  een langere houdbaarheidsdatum hebben dan één jaar en dan klinkt ook zeer terecht de vraag: ‘what’s in it for us?’ Ook beginnen nieuwe ideeën boven te drijven: op zoek naar onsterfelijkheid, een lijflied voor Leiden2022, een filmprogramma van een jaar, een dagelijks tv-programma… duidelijk is dat er geen gebrek is aan inspiratie en dat een reeks volgende overlegmomenten nodig is om focus aan te brengen en alles in goede banen te leiden.

Money talks

De vraag die – terecht –  in iedere brainstorm gesteld wordt is: welk budget is er beschikbaar? Voor de cultuursector was 2020 de doornenkroon op een lange reeks magere jaren; dat de kwestie van geld op tafel komt is niet meer dan vanzelfsprekend. Meta Knol legt uit dat er momenteel een vast budget ligt voor de periode van 2020 t/m 2023. Hoofddoel met dit budget is het organiseren van het ECOF-congres en van ‘Kennis door de Wijken.’ Momenteel is de organisatie druk bezig met het vergaren van aanvullende fondsen, die deels ten behoeve van de culturele programmering kunnen komen. Op dit gebied bestaat momenteel nog veel onzekerheid, en het is zeker is dat fondsenwerving de komende tijd nog centraal staat. Ook voor Cultuurfonds Leiden zal de komende tijd de focus liggen op nieuwe producties op het snijvlak van Kunst en Kennis.

En nu?

‘Het gaat allemaal over nieuwsgierigheid,’ aldus Meta Knol, en in Leiden wek je die niet zonder een levendig cultureel programma dat hand in hand gaat met de wetenschap. De grote bereidheid is na deze brainstorms in kaart gebracht en het is duidelijk dat er veel moet gebeuren. Hoofddoel is een culturele programmering die de Leidse cultuursector écht verder helpt  die dat unieke DNA van Leiden als stad van Kunst en Kennis eer aan doet en die ver voorbij een themajaar kan reiken. Het vervolg op deze eerste gesprekken wordt zeer spoedig georganiseerd.

Nu al nieuwsgierig? Meer over Leiden2022 lees je hier en kun je volgen via de social media van Cultuurfonds Leiden. Op LeidsCement blijf je op de hoogte van alles wat in de Leidse cultuursector gebeurt en kun je je bij ons netwerk voegen.

Sophie Jansen

Sophie Jansen

Andere berichten

Anne van den Dool
oktober 31, 2022
Anne van den Dool
september 19, 2022
Anne van den Dool
augustus 10, 2022