Afgelopen herfst maakten wij bekend dat vanuit Leiden Marketing een nieuwe Leidse Uitagenda ontwikkeld wordt. Cultuurfonds Leiden organiseerde een eerste brainstorm met betrokken, wij plaatsten daarover een artikel en kregen vele reacties uit de sector. Achter de schermen wordt hard doorgewerkt: de ‘achterkant’ van de Uitagenda is bijna af en dus is het tijd om verder te praten over de inhoud. Op basis van de reacties op de vorige brainstorm werd een nieuwe groep betrokkenen uitgenodigd.

Ook deze brainstorm werd georganiseerd door Guido Marchena, directeur van Cultuurfonds Leiden, en Martijn Bulthuis, die als directeur van Leiden Marketing uitgever van de Uitagenda is. Verder waren aanwezig:

Martijn Braat (Leidse Nachtraad)

Koen Brakenhoff (Zelfstandig cultureel ondernemer)

Ant Brandenburg (Groen Dichterbij)

Gijs Holla (Centrummanagement)

Sophie Jansen (Cultuurfonds Leiden, notulist)

Peter Knoppert (Peel Slowly and See en verdere muziekevents)

Marcel van Schooten (Peel Slowly and See en verdere muziekevents)

Francis de Souza (Podium de X, Peel Slowly and See)

Jan Stroomer (Nieuwplaats, 3voor12 Leiden)

Jacowies Surie (Cultuurkwartier)

Doelen

‘We kunnen meer en we willen ook meer.’ Met die woorden opent Martijn Bulthuis het overleg. Naar aanleiding van de vorige brainstorm is besloten om de Uitagenda zo open mogelijk te houden: via een formulier kan iedere organisator binnenkort zelf een evenement aan de agenda toevoegen. Voor grote aanbieders als podia en musea zal dit proces geautomatiseerd worden. Al deze mogelijkheden vragen om meer: waarom niet sport, retail en andere zaken ook meteen opnemen? Het antwoord daarop is duidelijk: de Uitagenda is er voor cultuur en overzicht bewaren is hierin een groot goed. Wel bestaat de mogelijkheid om met de bestaande techniek ook aparte agenda’s op te richten voor andere activiteiten, maar in eerste instantie gaat het om cultuur.

Martijn benadrukt hierbij dat inwoners van Leiden en omgeving de hoofddoelgroep vormen. Hier komt vanuit de deelnemers een reactie op, met name van muziekorganisatoren die met bijzondere acts vaak juist bezoekers uit binnen- en zelfs buitenland trekken. Er gaat strak gekeken naar de integratie van de Uitagenda met platforms die meer op bezoekers gericht zijn, zoals bijvoorbeeld het drukbezochte Leiden.nl. Om het gat tussen fysiek en digitaal te overbruggen wordt momenteel gewerkt aan een efficiënte methode om QR codes te delen op bijvoorbeeld posters en in stadskranten.

Bereik

Een Uitagenda die poogt alle cultuur in de stad te behelzen, dat is een grote onderneming die ‘dapper’ wordt genoemd door de deelnemers, die er ook op wijzen dat eerdere pogingen om dit te doen gestrand zijn. Alles staat en valt met organisatoren, die geënthousiasmeerd moeten worden om herhaaldelijk hun evenementen toe te voegen aan de agenda. Vanuit de groep komt een aantal tips om dit te bewerkstelligen: de mogelijkheid om in één keer herhaalde evenementen toe te voegen, een goede categorisering op de site, een goede koppeling met social media kanalen, en een goede funnel richting ticketverkoop. Die categorisering, daar wordt momenteel hard aan gewerkt. Leiden Marketing werkt met categorieën en tags om te zorgen dat evenementen op bijvoorbeeld het gebied van nachtleven of duurzaamheid goed gevonden kunnen worden.

Als groot voorbeeld op het gebied van alomvattendheid wordt vanuit de muzieksector veelvuldig het blog Muziek Gezien van Peter Visser aangehaald. Deze site wordt ruim geraadpleegd en geeft een goed overzicht van alle muzikale activiteit in de stad. Dat is ook alweer iemand die zeker uitgenodigd wordt voor het volgende overleg. 

Redactie

Een Uitagenda waaraan iedereen kan bijdragen en waarop – hopelijk – alles te vinden is klinkt ideaal, maar loopt ook het risico onoverzichtelijk te worden. Bovendien heeft een goede website baat bij een duidelijke tone of voice, die mist wanneer iedereen zelf tekst kan indienen. Geheel redactieloos te werk gaan is dus wellicht geen goed idee. Leiden Marketing gaat aan de slag met het formulier voor indienen, en hoopt hiermee al een zekere hoeveelheid informatie en een toon ‘af te dwingen.’ Voor de homepage wordt de mogelijkheid bekeken om samen te werken met de redactie van LeidsCement, dat op zijn beurt de Uitagenda kan delen. Doel is een goed balans tussen database en magazine.

Onderscheid maken

Als uit dit overleg één gezamenlijk doel komt, is het wel om een overzicht te maken van de vele culturele event die onze stad rijk is en tegelijkertijd behapbaar te blijven. ‘We zijn geen concurrenten, we zijn samen de stad Leiden,’ wordt terecht gezegd. De stad is overzichtelijk en de nieuwe Uitagenda moet eveneens geen doolhof worden. De manier om dit te bereiken is zowel technisch als inhoudelijk. Een Uitagenda die gebruiksvriendelijk is voor zowel organisatoren als liefhebbers, waarop de cultuur uit onze stad kansen krijgt om een groter publiek te bereiken, en waarop zowel Leidenaren als bezoekers aanbod kunnen vinden dat bij ze past maar waarop ze ook verrast kunnen worden. Klinkt utopisch, maar we zijn al een eind. Snel meer!

Heb jij na het lezen van dit artikel een baanbrekend goed idee voor de nieuwe Uitagenda? Dat willen we horen! Stuur je suggestie door naar info@leidscement.nl en dan zorgen wij dat alle feedback bij de juiste mensen terecht komt.

Sophie Jansen

Sophie Jansen

Andere berichten

Anne van den Dool
oktober 31, 2022
Anne van den Dool
september 19, 2022
Anne van den Dool
augustus 10, 2022