Gert-Jan Cornel
psycholoog , kwartiermaker, strategisch adviseur
Over

Actief inwoner van Leiden vanaf mijn studie Sociale- en Organisatiepsychologie (1979-1987) en al vanaf jeugd bezig met alle 17 SDG’s zonder te weten dat die bestonden. Als jongere was ik al bezig met natuur en milieubehoud in mijn dorp in Brabant met mijn ouders, vrienden en broers: Greenpeace, Geef om de Natuur, Milieudefensie en afvalwaterzuivering van de lokale melkfabriek. Daarna in Leiden actief in Leidse Studentenbond, Universiteitsraad, De Stadskrant Leiden, acrobatiek en jongerentheater en heel veel acties, collectes, crowd funding en bezettingen gedaan. Vervolgens vanuit verschillende functies (innovatieadviseur, dir. best., programmamanager) in innovatie, welzijn en zorg. Strategische Advisering, Coaching, Startups en Living Labs etc. Veelal bezig met maatschappelijke vraagstukken en participatie, inclusie en diversiteit vanuit eigen initiatief (St. Leergeld, Urgente Noden), Kunst en Cultuur (St. Peen en Ui / Open Makers / Openluchttheater Leidse Hout / nu secretaris www.stadslableiden.nl ) en buurt (o.a. voorzitter Speeltuin Maredijk). In mijn nieuwe buurt nam ik als VVE voorzitter het initiatief tot GroeneDaken, GroenGroep, Duurzaam Vitaal Boerhaave en Schoonmaken. Als zelfstandig ondernemer kwartiermaker, innovatieadviseur en actief burger krijg ik inspiratie van velen en vooral ook van mijn partner Katja van Vliet, onze drie zoons en pleegzoon Ayham uit Syrië. Ik ben een pur sang verbinder en netwerker die integraal opereert in heel veel domeinen. Per 1 juli 2020 treed ik in dienst bij Hoogheemraadschap van Rijnland als Strategisch Adviseur. Verandering begint bij jezelf en dichtbij, goed voorbeeldgedrag werkt vanuit het principe Veranderen als Samenspel’’. www.veranderenalssamenspel.nl

Activiteiten
Creatieve industrie
Wetenschap
Op de kaart