Theater Ins Blau en Theater De Generator bieden in juni 2022 een artist-in-residence in het kader van het Festival van het Andere Theater. Ontwerpers, theatermakers en kunstenaars met een interesse in projecten in een maatschappelijke context kunnen tijdens deze werkperiode onderzoek doen naar en productie maken over de Gentrificatie in Leiden Noord.

Festival van het Andere Theater

Theater Ins Blau en Theater De Generator organiseren iedere twee jaar het grensverleggende Leidse Festival van het Andere Theater (FAT). Het FAT infiltreert theater in de samenleving en verleidt de samenleving het theater in te gaan. Zowel publiek dat nog nooit een theater van binnen heeft gezien, als traditionele theaterbezoekers, krijgen nieuwe vormen van theater te zien. Met scherpe voorstellingen wordt de rand van theater aangeraakt en worden vaste rollen van plaats, publiek en productie losgelaten. De toeschouwer ontdekt bijzonder theater en uitdagende makers, terwijl haar blik op Leiden én de wereld wordt verbreed.

Gentrificatie in Leiden Noord

In voorbereiding op de editie van 2021 stuitte de organisatie van het FAT op wat lijkt symptomen van gentrificatie. Uit gesprekken met de kwartiermaker leken groepen mensen tegenover elkaar te staan, ten gevolge van veranderingen die in de wijk hebben plaatsgevonden. Kopers tegenover huurders, renovaties en terugplaatsingen die misgingen en een kloof tussen verschillende culturen en subculturen.

Gentrificatie als beleid om financieel arme buurten op te waarderen in de hoop dat iedereen daarvan meeprofiteert. Maar leven de nieuwe kapitaalkrachtige bewoners wel in hun nieuwe wijk? Of bezitten ze daar een woning en doen ze hun boodschappen ergens anders, bezoeken ze vrienden, sportclubs en school in een andere wijk.

En profiteren de bewoners die er al jarenlang wonen van deze opwaardering? Of worden de huren te hoog, verdwijnen hun vertrouwde winkels en maken die plaats voor modieuze duurdere winkels? Bewoners die al jaren in de wijken wonen voelen zich weggeduwd door het woonbeleid, door nieuwbouw in hun wijk. Wat doet perspectief met een plek? Hoe ga je verder als er zoveel verandert?

Kunstenaars worden vaak ingezet om een veranderende wijk – die door beslissing van overheid en ondernemers is ingezet – op te fleuren, aantrekkelijk te maken. Wij zijn echter geïnteresseerd in wat kunst voor rol kan spelen in het beïnvloeden van deze verandering, in het beïnvloeden van hoe de gentrificatie plaatsvindt en of het uberhaupt moet plaatsvinden.

. Wij denken dat makers, van welke discipline dan ook, een belangrijke rol kunnen spelen bij het in hun kracht zetten van de mensen waar het om draait: de bewoners van de wijk.

Deze residentie bestaat in de context van een duurzame betrokkenheid van het FAT Festival in Leiden Noord. Vanuit onderzoek en makerschap blijven we actief betrokken bij de initiatieven uit de buurt. Deze keer vanuit de vraag, wat de invloed van gentrificatie is op de bewoners.

De residency

De locatie van de residency is op moment van uitgaan oproep nog niet bekend. Mede op basis van de ingediende voorstellen en de keuze, zal gezocht worden naar de passende locatie.

De residency is voor 1 maand en valt onder de visie van het Festival van het Andere Theater.

De kunstenaar of theatermaker werkt in de residency artistiek samen met Sterre de Vries. Sterre de Vries is een sociaal artistiek maker die veelal werk creëert vanuit ontmoetingen. Eerder maakte zij o.a. Fotoserie BIRTHMARK; de intieme gesprekken over gender en identiteit waren het startpunt voor een fotoserie van textiele sculpturen in de badkamer van de deelnemers. Ze heeft een achtergrond in theater en daarnaast is ze als kwartiermaker betrokken geweest bij FAT 2021.

Er is een budget beschikbaar voor honorarium, verblijf, materiaal/techniek en presentatiekosten.

Criteria

  • In 2022 is Leiden City of Science. In het kader hiervan is onderdeel van het proces de aansluiting bij de wetenschap. De maker is vrij in keuze welke wetenschap en wetenschapper betrokken wordt.
  • De maker is beschikbaar in juni 2022
  • De residency dient uit te monden in minimaal 1 publiekspresentatie aan het einde van de residency.
  • De maker is een professioneel kunstenaar of ontwerper in podium, beeldend, audiovisueel, grafisch, architectuur of multidisciplinair.

Een aanvraag kan worden ingediend middels het indienen van:

  • plan van aanpak met motivering van de aanvrager, in relatie tot de locatie en opgave (max. 4 pagina’s A4);
  • communicatieplan/presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe wordt beoogd op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het project of werk dat tijdens de werkperiode is ontstaan;
  • een begroting voor 1 maand residency incl honorarium, verblijf, presentatie,  materiaal/techniek, marketing
  • cv van de aanvrager (max. 2 pagina’s A4);
  • portfolio met toelichting op het werk en de artistieke of inhoudelijke uitgangspunten (max. 15 pagina’s A4).

De Selectie

De programmeurs van Festival van het Andere Theater maken selectie uit de ingediende aanvragen. De geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd voor een gesprek. Op basis van het gesprek wordt de definitieve selectie gemaakt.

Aanvraag

De deadline voor indienen van de aanvraag is 1 december 2021. De aanvragen kunnen worden ingediend via productie@fatleiden.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mirjam Hensgens, 071-5144614.

leidsCement

leidsCement

leidsCement is een nieuw online makersplatform voor nieuws, projecten en events voor de Leidse culturele sector.

Andere berichten

Anne van den Dool
september 19, 2022
Anne van den Dool
augustus 10, 2022
Anne van den Dool
juli 13, 2022